کد خبر: ۳۶۶۶
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
شماره مصوبه : ۵۵۳۵۱/۴۴۶۰۳
هیئت وزیران آیین ­نامه اجرایی جزء (1) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شامل نحوه تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستاهای استان مربوط با رویکرد منطقه‌ای و نحوه مدیریت پسماند کلیه روستاهای کشور و عملیات امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی پسماندهای مذکور با مشارکت و سرمایه گذاری حداکثری بخش غیردولتی است را تصویب کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی در خصوص سامانه های دفع بهداشتی زباله‌ها در محدوده روستاها و شهرها در هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه 6/ 4/ 1397 به پیشنهاد شماره 219832 مورخ 27/ 12/ 1396 وزارت کشور و به استناد جزء (1) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- ، آیین نامه اجرایی جزء یادشده را تصویب کرد.

براساس جزء یکم بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه وزارت کشور ملزم به تدوین آیین نامه اجرایی "امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی زباله‌های روستایی محدوده های روستاها و جمع‌آوری و دفع آنها در خارج از محدود روستاها و شهرها و تعیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط" شده است؛ لذا این وزارتخانه آیین نامه اجرایی بند یادشده را جهت سیر مراحل تصویب ارایه نمود که پس از بررسی در جلسات کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مورد تصویب قرار گرفت.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون