کد خبر: ۳۶۶۱
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۷
براساس ماده (60) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد،آیین نامه اجرائی این قانون به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد به تصویب هیئت وزیران می رسد. لذا در این راستا سازمان فوق، آیین نامه یادشده را در 33 ماده جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

آیین نامه اجرایی ماده (60) قانون تقویت و توسعه نظام استانداردبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (60) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد -مصوب 1396- "آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد."

پس از ابلاغ قانون یادشده در تاریخ 2/10/ 1396دفتر هیئت دولت درخواست ارسال آیین نامه یاد شده را از سازمان ملی استاندارد نمود. لذا در این راستا سازمان ملی استاندارد آیین نامه یادشده را پس از یک بار بازگشت از سوی هیئت دولت به سازمان مربوطه و اصلاح مجدد، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

لازم به ذکرست در مفاد پیشنهادی، چگونگی اجرای هر حکم قانون به دستورالعمل یا شیوه نامه‌ای موکول شده است (18 دستورالعمل و 2 شیوه نامه)

با توجه به دلایل مندرج در زیر، موضوع پیشنهادی از دستور کار هیئت دولت خارج شد:

الف- در متن پیشنهادی، چگونگی اجرای هر حکم قانون به دستورالعمل یا شیوه نامه‌ای موکول شده است ((18) دستورالعمل و (2) شیوه نامه)، با توجه به اینکه دلیل و لزوم تصویب آیین نامه‌های اجرایی قوانین، تسهیل در اجرای قانون می‌باشد، ارجاع اجرای هر حکم به تهیه دستورالعمل آن که می‌تواند در اختیار دستگاه مربوط باشد، محل تأمل است و ضرورتی برای تصویب متن پیشنهادی به این شکل در هیئت وزیران نیست و بسیاری از وظایفی که در این قانون برای سازمان ملی استاندارد ایران ذکر شده در قوانین قبلی و دستورالعمل‌های مربوط نیز وجود داشته و براساس آنها عمل شده است.

ب- تبصره (2) ماده (16) پیشنهادی درخصوص تصویب اساسنامه مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران توسط مراجع قانونی ذی ربط، از جهت ایجاد سازمان جدید توسط هیئت وزیران مغایر قانون بوده و نیازمند ارایه لایحه قانونی است.

پ- مطابق ماده (18) پیشنهادی، در اجرای ماده (11) قانون، رییس پژوهشگاه استاندارد عضویت شورای گسترش آموزش عالی را خواهد داشت درحالی که با توجه به تصویب ایجاد شورای یادشده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، درج این پیشنهاد در آیین نامه اجرایی این قانون و تصویب آن در هیئت وزیران محل تأمل است.

ت- طبق ماده (19) پیشنهاد، به رعایت بخشنامه مورخ 23 /5 /1395 اشاره شده است، درحالی که با توجه به لزوم اجرای بخشنامه توسط دستگاه های اجرایی، تأکید بر اجرای آن در آیین نامه اجرایی قانون ضروری به نظر نمی‌رسد.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: