کد خبر: ۳۶۲۸
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۵۰۷
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
براساس ماده (47) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه در طرح های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند. در این رستا وزارت نفت، آیین نامه اجرایی ماده فوق را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

ارایه آیین نامه اجرایی موضوع قائل شدن اولویت در به کارگیری پیمانکاران بومی توسط دستگاه های اجراییبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (47) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی" کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه در طرح های (پروژه های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با الویت محل سکونت نزدیک تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند."

لذا در این رستا وزارت نفت، آیین نامه اجرایی ماده فوق را جهت سیر مراحل تصویب و بررسی هیئت وزیران ارایه نموده است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون