کد خبر: ۳۶۰۲
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۴۸۵
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
از آنجاییکه شهرداری ها از ارایه هرگونه خدمات شهری به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور معاف هستند و تمامی ساختمان های اداری، آموزشی، پژوهشی، رفاهی و دانشجویی و زیرساخت های مربوط از قبیل خیابان، فضای سبز و بلوارها این مؤسسات توسط خود آن ها احداث می گردد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیشنهاد معافیت این مجموعه از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری را به هیئت دولت ارایه نموده است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست معافیت از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری را به هیئت وزیران ارایه نمودبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور با داشتن مشی غیرانتفاعی در جهت پیشبرد اهداف علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی به فعالیت مشغول می باشند و ساختمان های اداری، آموزشی، پژوهشی، رفاهی و دانشجویی و زیرساخت های مربوط از قبیل خیابان، فضای سبز و بلوارها توسط خود این مؤسسات احداث گردیده و در این زمینه شهرداری ها خدمات شهری به این مؤسسات ارایه نمی دهند. از طرفی درحال حاضر حوزه های علمیه و وزارت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض شهرداری از قبیل عوارض ساخت، نوسازی و عوارض مدیریت پسماند معاف هستند. لذا از آنجاییکه آموزش عالی به عنوان موتور محرکه پیشرفت کشور، یکی از بخش های اصلی نظام آموزشی محسوب می شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (74) قانون شهرداری -مصوب 11 تیر 1334- در راستای معافیت این مجموعه از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری را جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه نموده است.

بنابر اذعان وزارت مذکور در صورت تحقق این امر می توان با متمرکز نمودن بودجه دانشگاه ها در امور علمی و آموزشی در راستای پیشرفت علمی کشور گام برداشت.نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون