کد خبر: ۳۵۷۳
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
شماره مصوبه : ۵۵۳۴۱/۳۳۹۸۹
هیئت ‌وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به تصویب رسانید.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقنن شده است؛ "در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب 1381- با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژههای منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهرهبرداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات بندهای (1) تا (12) تبصره یادشده به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید."

هیئت وزیران، آیین‌نامه اجرائی تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با موضوع جلب مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها را ابلاغ نمود

حسب بند (11) تبصره فوقالاشاره نیز مقرر شده است، آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأتوزیران برسد.

بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای تکلیف قانونی خود، پیش نویس آیین نامه موصوف را جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارایه نمود که پس از طرح و بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت سرانجام در جلسه مورخ 1397/03/13 هیئت‌وزیران ، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده به تصویب رسید.


اصلاح مصوبه فوق به شرح ذیل می باشد:

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون