کد خبر: ۳۵۶۷
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
شماره مصوبه : ۵۵۲۵۲/۳۳۸۸۹
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی سقف قیمت تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز این واحد ها را تعیین نمود.

آیین نامه اجرایی با موضوع تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی تصویب شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، مطابق بند (س) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، «دولت با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله‌سوزی، گازی سازی و آتش‌کافت (پیرولیز))، مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه‌های حرارتی در سقف 200 میلیارد ریال در این تأسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور می‌باشد. برق تولیدی این نیروگاه‌ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.»

بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور متن پیشنهادی آیین نامه یادشده را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نمود که با توجه به فقدان حکم و آیین نامه مشابه در قانون بودجه سال گذشته در این زمینه، موضوع به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارجاع شد. این کمیسیون پس از طرح و بررسی موضوع متن نهایی را جهت تصمیم گیری به هیئت وزیران ارسال نمود که در جلسه مورخ 13/ 3/ 1397 به تصویب رسید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون