کد خبر: ۳۵۶۶
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
شماره مصوبه : ۵۴۷۰۵/۳۳۹۲۱
هیئت دولت به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (66) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب 1395- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به تصویب رسانید.

تصویب تعیین منابع لازم برای انجام هزینه‌های مدیریت سوخت مصرف‌شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته‌‌ای

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، مطابق ماده (66) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به‌منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های مدیریت سوخت مصرف‌شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته‌‌ای به سازمان انرژی اتمی اجازه داده می‌شود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهار درصد از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هسته‌ای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانه‌‌داری کل کشور تحت عنوان حساب "اندوخته احتیاطی" منظور دارد و می تواند مطابق قوانین بودجه سنواتی برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده در کشور اعم از ریالی و ارزی اقدام نماید و سود حاصل از خرید اوراق یاد شده نیز مستقیماً‌به حساب "اندوخته احتیاطی" موضوع این ماده منظور می‌‌شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی‌باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه‌های عملیات جاری و سرمایه‌‌ای پیش‌بینی‌شده در این ماده مجاز می‌‌باشد و معادل هزینه‌‌های عملیات جاری انجام‌شده از مانده حساب "اندوخته احتیاطی" کسر می ‌شود.

مطابق فراز پایانی ماده یادشده، آیین‌نامه اجرائی این ماده می‌بایست با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای طرح در هیأت وزیران ارائه گردد.

براین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌نویس آیین‌نامه یادشده راکه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط به تصویب ستاد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اسناد راهبردی قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور رسیده جهت طرح در هیئت وزیران ارائه نمود. آیین نامه مذکور پس از طرح و بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت نهایتاً در جلسه 13/ 3/ 1397 به استناد ماده (66) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب 1395- آییننامه اجرایی ماده یادشده را به تصویب رسانید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون