کد خبر: ۳۵۶۵
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
شماره مصوبه : ۵۴۶۹۰/۳۳۹۳۴
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه کشور، موضوع تنظیم و اجرای سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز و نیز تکمیل طرحهای نیمه تمام خیرین را به تصویب رسانید.

تصویب آیین نامه اجرایی با موضوع تنظیم و اجرای سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز و تکمیل طرحهای نیمه تمام خیرینبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، طبق ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه کشور "دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز می‏باشد و باید معادل کمکهای تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرحهای (پروژه های) نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید".

همچنین در تبصره این ماده نیز مقرر شده است: "آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد".

بر این اساس وزارت آموزش و پرورش در اجرای احکام فوق، متن پیشنهادی آیین نامه اجرایی یاد شده را برای سیر مراحل تصمیم‌‏گیری به هیئت دولت ارائه نمود و موضوع پس از طرح و بررسی در کمیسیون امو اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه 13/ 3/ 1397 هیئت وزیران به استناد تبصره بند (ت) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- به تصویب رسید.

مطابق ماده سه این آیین نامه طرح (پروژه)هایی که حداقل سی درصد از منابع آنها توسط خیرین مدرسه ساز تأمین شده و به بهره‌برداری برسند، می‌توانند توسط خیرین مدرسه‌ساز نام گذاری شوند و تغییر نام آن بدون درخواست آنها یا وراثشان امکان پذیر نیست.نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون