کد خبر: ۳۵۳۵
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
براساس بند (پ) ماده (63) قانون پنجساله برنامه ششم توسعه، وزارت آموزش و پرورش مکلف به تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزی و سازمان دانش آموزی می باشد. در این راستا وزارت آموزش و پرورش، آیین نامه اجرایی بند فوق را جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نموده است.

ارایه آیین نامه اجرایی تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز اتحادیه انجمن های اسلامی، سازمان بسیج و سازمان دانش آموزیبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (پ) ماده (63) قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران "وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزی و سازمان دانش آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصوب هیئت وزیران می رسد، اقدام نماید."

لذا در این راستا وزارت آموزش و پرورش، آیین نامه اجرایی بند فوق را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: