کد خبر: ۳۵۳۴
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
براساس بند (ب) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در حفظ محیط زیست به دستگاه های اجرایی مربوط اجازه داده می شود قرارداد اجرای پروژه های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند. در این راستا سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی بند فوق را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوربه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (ب) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور "به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور، به دستگاه های اجرایی مربوط (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند.

آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد."

لذا در این راستا سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی بند فوق را که با مشارکت دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب ستاد آیین نامه ها، دستورالعمل ها و اسناد راهبردی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور رسیده است جهت سیر مراحل قانونی تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: