کد خبر: ۳۵۳۳
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور به دولت اجازه داده شده در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد به‌ صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

تدوین آیین نامه اجرایی بند و تبصره پنج قانون بودجه سال 1397 کل کشور در خصوص پرداخت بدهی های دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور که بر اساس آن به دولت اجازه داده شده در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد به‌ صورت جمعی - خرجی تسویه کند، برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد.

بر همین اساس، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

آیین ‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با تصویب هیأت‌ وزیران اجرایی خواهد شد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: