کد خبر: ۳۵۲۹
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

موضوعات مورد بررسی

 

-  آیین نامه اجرایی جز یکم بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه.
- اصلاح تصویبنامه شماره 154312/ت53953ه مورخ 95/12/7 در راستای اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ماده (45) لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر .
- آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.
- آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور. 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: