کد خبر: ۳۵۲۳
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
براساس بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران، نسبت به بازنگری و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص اقدام نماید. لذا با عنایت به موافقت شورای مذکور، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات اعتیاد و درمان سوء مصرف مواد در سال 1397 را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

وزارت بهداشت، پیش نویس تعرفه خدمات اعتیاد و درمان سوء مصرف مواد در سال 1397 را ارایه نمودبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور "شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03- اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه کند."

لذا با استناد به بند مورد اشاره و با عنایت به موافقت اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص تعرفه خدمات اعتیاد و درمان سوء مصرف مواد در سال 1397 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات مذکور برای بخش های دولتی و خصوصی ، جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: