کد خبر: ۳۵۱۳
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشوربا اختصاص اعتبار به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران) به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از حذف آب بهای دریافتی از کشاورزان در حوزه آبریز هراز موافقت نمود.
اختصاص اعتبار به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از حذف آب بهای دریافتی از کشاورزان در حوزه آبریز هراز

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366-( ماده (55) : اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت ‌برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می‌باشد.) و به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از حذف آب بهای دریافتی از کشاورزان در حوزه آبریز هراز، مبلغ پنجاه میلیارد ریال از محل اعتبارات جزء (1) ردیف (510000) تحت عنوان «هزینه های پیش بینی نشده-کمک» قانون بودجه سال 1396 کل کشور برای این امر اختصاص یافت که مراتب به تصویب هیئت وزیران رسید .

اما از آنجا که اعتبار فوق براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور بصورت کامل تخصیص نیافته است، پیشنهاد نمود تا مبلغ بیست میلیارد اعتبار باقیمانده در سال 1397به امر فوق اختصاص یابد.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 2 /3 /1397با اختصاص اعتبار فوق به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از حذف آب بهای دریافتی از کشاورزان در حوزه آبریز هراز، در اختیار وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقهای مازندران) قرار داد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: