کد خبر: ۳۴۸۴
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> مصوبه
هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سنواتی عهده دار وظایف مهمی در مدیریت بدهی های بخش عمومی نظیر شناسایی، ثبت و گزارش بدهی ها، اعمال حساب رویدادهای مالی مرتبط با دولت، انتشار اوراق بهادار اسلامی، تسویه و تهاتر مطالبات و بدهی های دولت و شرکت های دولتی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، اجرای حکم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ... می باشد. همچنین بر اساس بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نسبت به ساماندهی بدهی ها از طریق اجرای احکام پیش بینی شده، اقدام نماید. بر این اساس در راستای ساماندهی بدهی های دولت و به منظور تعیین سازوکار اجرای احکام مندرج در برنامه ششم توسعه، پیش نویس آیین نامه اجرایی جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه شد ودر کمیسیون اقتصاد مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ 16 /2 /1397 هیئت وزیران و به استناد بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395- آیین نامه اجرایی بند یادشده به تصویب رسید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: