کد خبر: 3422
تاریخ انتشار: شنبه 16 تير 1397 - 10:44
نوع مصوبه: تصمیم نامه
تاریخ ابلاغ: 1397/04/10
کد پیشنهاد: 55532
با توجه به وقوع حوادث غیرمترقبه متعدد و ناگوار همانند وقوع زلزله در استان های کرمانشاه، کرمان و بوشهر، هیئت وزیران در جلسه 1397/04/10 با ارایه درخواست بررسی با قید فوریت "لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور" را مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
درخواست دولت از مجلس برای اولویت رسیدگی به لایحه

درخواست دولت از مجلس برای اولویت رسیدگی به لایحه به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرایی، پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت های دستگاه های ذیربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور، لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» در 32 ماده تهیه و از سوی وزارت کشور جهت بررسی به هیئت دولت ارایه گردید.

لازم به ذکر است این لایحه پس از تصویب در جلسه مورخ 1393/12/27 هیئت وزیران برای طی مراحل تقنینی به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود و پس از گذشت حدود سه ماه و موافقت هیئت وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رییس‌جمهور مبنی بر در دستور کار قرار گرفتن لایحه مورد بحث در برنامه کاری مجلس شورای اسلامی، مراتب به مجلس ابلاغ شد.

لایحه مذکور پس از ارجاع به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط، مشاوران و پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.(1396/11/30)

در حال حاضر پس از گذشت چهار ماه از تصویب لایحه فوق در کمیسیون اصلی و به دلیل گذشت بیش از سه سال از پایان مدت قانونی پنجساله آزمایشی و نیز وقوع حوادث غیرمترقبه متعدد و ناگوار همانند وقوع زلزله در استان های کرمانشاه، کرمان و بوشهر، وزارت کشور پیشنهاد نمود تا هیئت وزیران رسیدگی به لایحه فوق را با قید دوفوریت از مجلس شورای اسلامی پیگیری نماید.

با توجه به رویه معمول رسیدگی به لوایح و طرح ها در مجلس شورای اسلامی، متون پیشنهادی مربوط با قید فوریت در قالب درخواست اولویت در سیر مراحل ابلاغ قرار می گیرند. لذا بر این اساس، متن پیشنهادی مربوط نیز در قالب درخواست اولویت می بایست در جریان تصمیم گیری قرار بگیرد.

به استناد ماده (104) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دستور هفتگی این نهاد باید به ترتیب وصول طرح ها و لوایح از کمیسیون ها توسط هیئت رییسه مجلس تهیه و مورد رسیدگی قرار بگیرند. طرح ها و لوایحی که دارای اولویت باشند، ممکن است بنا به تقاضای دولت و با موافقت هیئت رییسه، خارج از ترتیب وصول در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد. ضمن اینکه در صورتیکه پنجاه نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحه ای تقاضای اولویت کنند هیئت رییسه موظف است آن را در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.

لذا با توجه به اهمیت رسیدگی هرچه سریعتر به لایحه فوق در مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران در جلسه 1397/04/10 به پیشنهاد وزارت کشور موافقت کرد تا طی درخواستی از مجلس فرآیند بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور را با توجه به وقوع حوادث غیرمترقبه متعدد و ناگوار همانند وقوع زلزله در استان ­های کرمانشاه، کرمان و بوشهر در اولویت قرار دهد.


ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف