کد خبر: ۳۴۱۶
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت بررسی شد:
با تشخیص کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص«تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، موضوع جزء (1) بند (ه) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مقرر شد این موضوع در کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن معیارهای مناسب بررسی و نتیجه ظرف دو هفته به دبیر خانه کمیسیون ارایه شود.

تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال توسط سازمان برنامه و بودجهبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال در جلسه تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح و با توجه به اینکه متن پیشنهادی از نظر پیش بینی دقیق شرایط و مصادیق موضوع بند یادشده فاقد مولفه های لازم تشخیص داده شد، مقرر گردید موضوع در کارگروه یادشده، با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله ظرفیت های منطقه و امکانپذیری سرمایه گذاری صنعتی و معدنی، ترکیب وضعیت اشتغال در منطقه به تفکیک بومی و غیر بومی، نرخ اشتغال رسمی یا غیر رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی، تغییرات نرخ اشتغال مبتنی بر تعاریف متفاوت اشتغال در منطقه، میزان مهاجرت، تاثیر بر درآمدهای دولت بررسی شود.

هم چنین با توجه به مفاد بند (3) جزء " پ" ماده (32) قانون یادشده که دولت را مکلف نموده تا معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌ های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال کند، مقرر شد کلیات موضوع، مبنی بر کاهش درآمد دولت ناشی از اجرای این بند و امکان تامین منابع مالی برای جبران آن در کمیته فرعی مطرح شود.

این نشست در روز سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 از ساعت 10 تا 12 در سالن شهید بهشتی ساختمان شهید رجایی ریاست جمهوری با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: