کد خبر: ۳۴۱۴
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران تصویب‌نامه شماره 165407/ت53930هـ مورخ 25 /12 /1395 ، در خصوص نحوه تعیین قیمت نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان را برای سال 1397 تمدیدکرد.

تمدید تصویب نامه نحوه تعیین قیمت نفت کوره مورد مصرف کارخانجات سیمان برای سال 1397

براساس تصویب‌نامه شماره 165407/ت53930هـ مورخ 25 /12 /1395 ، در سال 1396 قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند با تشخیص وزارت نفت و همچنین آن دسته از کارخانه های سیمان که به دلیل کمبود گاز در ماه های سرد سال به تشخیص وزارت نفت مجبور به استفاده از نفت کوره می‌شوند، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین می‌شود.

از آنجا که مدت اعتبار اجرای تصویب نامه یادشده تا پایان سال 1396 بوده و در حال اتمام است، وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به تصویب موضوع تمدید تصویب نامه مذکوربرای سال 1397 در جلسه دوازدهم کارگروه تنظیم بازار ، مراتب را جهت سیر مراحل تصمیمگیری به هیئت وزیران ارسال نمود که در جلسه مورخ 27 /12 /1396 هیئت دولت مطرح و به تصویب رسید .

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: