کد خبر: 3414
تاریخ انتشار: سه شنبه 12 تير 1397 - 14:22
جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت بررسی آیین نامه اجرایی "برنامه مدیریت سبز" دوشنبه 11 تیر به ریاست داود آرین معاون کمیسیون و به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
بررسی آیین نامه اجرایی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (38) برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است در راستای حفاظت از محیط زیست اقداماتی را انجام بدهد. همچنین براساس بند (ز) ماده فوق "در اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن ها در ساختمان ها و وسائط نقلیه در کلیه دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه" دولت موظف به تدوین آیین نامه اجرایی لازم می باشد.

طبق تبصره ماده مذکور "آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد." لذا در این راستا جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، جهت بررسی آیین نامه اجرایی "برنامه مدیریت سبز" به ریاست داود آرین معاون کمیسیون دوشنبه 11 تیر به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.

پس از ارایه شرح مختصری از پیشینه و ضرورت طرح موضوع از سوی داود آرین معاون کمیسیون، نشست با صحبت های نماینده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد ارایه دهنده آیین نامه ادامه یافت. مریم حامدی کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: آیین نامه اجرایی پیشنهادی صرفاً جهت به کارگیری در دستگاه های دولتی طراحی گشته است که متأسفانه مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن ها در این سازمان ها به شکل صحیحی اجرایی نمی شود و در نتیجه موجب هدر رفت حجم عظیمی از بودجه دولت می شود.

وی افزود: با اجرای برنامه مدیریت سبز و تشویق دستگاه های موفق و پیشگام در این زمینه می توان گام بلندی در راستای مدیریت بهینه مصرف موارد فوق و نیز صرفه جویی در بودجه دولت نمود.

احمد فضلی مدیر انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بیان داشت: از آنجاییکه ساختار وزارت نیرو و نفت براساس اصلاح الگوی مصرف است لذا مدیریت بهینه مصرف انرژی در کنار مدیریت سبز می توانند در رابطه با موضوع اصلاح الگوی مصرف بسیار راهگشا باشد و همان طور که ذکر آن رفت با اجرای این موضوع و طراحی یک نظام بازرسی جهت نظارت بر روند اجرایی آن می توان اقدامات مفیدی در زمینه مدیریت سبز و نیز صرفه جویی در بودجه دستگاه های دولتی انجام داد.

سید حبیب راضی سرپرست دفتر خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تأیید ماهیت و هدف اصلی برنامه مورد بررسی تصریح کرد: موارد مطروحه در آیین نامه پیشنهادی بسیار کلی است و می بایست با شرح دقیق جزییات امر و روشن سازی مصادیق آن، نسبت به هموار نمودن روند اجرایی برای دستگاه های دولتی گام برداشت.

علی قمی رییس گروه میراث طبیعی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ضمن بیان موافقت خود با کلیات آیین نامه پیشنهادی اظهار داشت: دریافت گزارش های اجرایی در بازه های زمانی منظم از دستگاه های اجرایی می تواند به عنوان ضمانت اجرایی متقن، تسهیل کننده روند پیشبرد برنامه مدیریت سبز باشد.

سعید مردان کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به مانند گذشته فکر و عمل کنیم همانند آن زمان به نتیجه ای نخواهیم رسید، در آیین نامه پیشنهادی علاوه بر فقدان ضمانت اجرایی لازم، مسیر و نحوه اجرا نیز مبهم است ضمن اینکه کلیات طرح نیز نیازمند بازنگری است.

وی ادامه داد: همچنین بهتر است با تعریف کارگروه ها و تشکل هایی در ذیل بدنه دستگاه های اجرایی نسبت به نظارت بر روند اجرایی گام برداشت چراکه محول نمودن بعد نظارت به دستگاه های دولتی همانند قبل نتیجه نخواهد داد زیرا این سازمان ها با وجود مشغله های فراوان خود، زمان لازم جهت رسیدگی و نظارت بر این موضوع را نخواهند داشت ضمن اینکه باید با برگزاری جلسه ای با حضور متولیان امر، نسبت به تدوین یک متن جامع و کامل اقدام نمود.

احسان شعاعی نماینده دپارتمان انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن پذیرش دیدگاه های مطروحه بیان داشت: یکی از مهمترین نواقص آیین نامه مورد اشاره، عدم تعریف استانداردهای مورد نظر در قالب شاخص های کمی و قابل اندازه گیری است که به عنوان یک اولویت باید مورد توجه قرار بگیرد.

معاون دبیر کمیسیون با تأکید بر بازنگری و بازنویسی مجدد آیین نامه برنامه مدیریت سبز گفت: هدف اصلی از نگارش آیین نامه اجرایی، شرح جزییات یک قانون و تسهیل فرآیند اجرای آن برای متولیان امر می باشد اما مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان دستگاه های اجرایی، مؤید این موضوع است که آیین نامه پیشنهادی به دلیل نقصان در مورد فوق و نیز عدم کفایت 3 ماده قانونی جهت پاسخگویی به دغدغه های سازمان حفاظت محیط زیست و کشور در ابعاد خرد و کلان، نیازمند بازنگری است.

در نهایت پس از سه ساعت مباحثه مقرر شد تا در فرصتی یک ماهه و در کارگروهی متشکل از وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایی برنامه مدیریت سبز مورد بازنگری قرار بگیرد و مجدداً در جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مورد طرح و ارزیابی قرار بگیرد.

لازم به ذکرست جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، جهت بررسی آیین نامه اجرایی "برنامه مدیریت سبز" به ریاست داود آرین معاون کمیسیون و با حضور نمایندگان وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست، دوشنبه 11 تیر به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.


ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف