کد خبر: ۳۴۱۰
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
با تصویب افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 97، پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال 97 از مبلغ 12 میلیون ریال کمتر نخواهد بود.


میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 97 مشخص شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با تصویب هیئت وزیران ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 25 هزار و 593 ریال تعیین می شود.

هم چنین، ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1397 به میزان هزار و 797 ریال مشخص شد.

گفتنی است، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی در سال 1397 به میزان شش درصد تعیین می شود.

بر همین اساس، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1397 به میزان 11 میلیون و 230 هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (7)،‌ کمتر از 12 میلیون ریال باشد، مابه التفاوت آن تا 12 میلیون ریال به سقف مبلغ محاسبه شده،‌ ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

افزودنی است، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1397 به میزان هفت میلیون و 161 هزار ریال تعیین می شود که با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون یادشده و ضریب تعدیل موضوع بند (7) این تصویب نامه، این میزان نباید کمتر از 12 میلیون ریال شود و مابه التفاوت آن تا 12 میلیون ریال به سقف مبلغ محاسبه شده،‌ ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

هم چنین، حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه ­های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان­ ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ ها در سال 97 افزایش نمی­ یابد.

گفتنی است، با استناد به جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال 1397، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب نامه، ماهانه کمتر از 50 میلیون ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال 1397، رشد می یابد:

11+ (حقوق و مزایای مستمر سال 1397 با واحد میلیون ریال) ×22/0- = ضریب تعدیل (%)



نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: