کد خبر: ۳۴۰۶
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
هیئت وزیران با توجه به مصوبات شصت و نهمین و هفتادمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور ،تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی درسال 1397 را تصویب کرد.
هیئت وزیران تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی درسال  1397 را تعیین کردبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت »، براساس مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- مقرر شده است:

«ماده ۸ - تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۹ - حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه­های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره - مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

همچنین براساس بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳ /۸ /۱۳۷۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای احکام فوق و با توجه به تصمیمات شصت و نهمین و هفتادمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص" افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1397" را برای تصمیم گیری هیئت وزیران ارسال نمود، که موضوع در جلسه مورخ 1397/01/29هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: