کد خبر: ۳۳۸۴
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
به موجب ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب 1377 -، هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه‌هایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت دولت واگذار شده است، چون تغییر‌نظر دولت محسوب می‌شود با هیأت وزیران است.
مصوبه هیئت دولت به منظور اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برای رفع ایراد شورای نگهبان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت »، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی راجع به اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت- مصوب 1377- در جلسه 4 /11 /1396هیئت وزیران تصویب شد و طبق نامه مورخ143327/53834 مورخ11 /11 /1396 معاون اول محترم رییس جمهور و در اجرای ترتیبات قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. لیکن از آنجا که براساس مصوبه فوق، نام شرکت مذکور به سازمان بازآفرینی شهری ایران تغییر یافت.

شورای نگهبان به موجب نامه مورخ 30 /11 /1396 به شرح زیر اعلام نظر نمود:

"مستفاد از ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب 1377 - آن است که دولت در حدود مجوز قانونی و عنوان تعیین شده سازمان یا شرکت می‌تواند تغییرات یا اصلاحاتی در اساسنامه داشته باشد و نمی‌تواند شرکت را به سازمان و یا سازمان را به شرکت تبدیل نماید. بنابراین مصوبه از این جهت حیث مغایر اصل (85) قانون اساسی شناخته شد."

* به موجب ماده واحده فوق، هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه‌هایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت دولت واگذار شده است، چون تغییر‌نظر دولت محسوب می‌شود با هیأت وزیران است.

متعاقباً وزارت راه و شهرسازی طی پیشنهادی اعلام نمود ؛ با توجه به عدم موافقت شورای نگهبان با تغییر عنوان شرکت به سازمان، به منظور رفع ایراد مذکور، مراتب با عنوان " شرکت مادر تخصصی بازآفرینی شهری ایران " در سیر مراحل قانونی قرارگیرد.

در این راستا هیئت وزیران در جلسه های 4 /11 /1396 و 13 /12 /1396 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب 1377- تصویب کرد:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران موضوع تصویب نامه شماره 18923/ت30134هـ مورخ 27 /4 /1383 و اصلاحات بعدی آن با تغییر عنوان به اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران اصلاح می شود.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: