کد خبر: ۳۳۸۳
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
سازمان فناوری اطلاعات ایران با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی پیشنهاد داده است تا بتواند به عنوان بدنه حاکمیت در قالب یک سازمان دولتی، کارکردهای توسعه ای را در پشتیبانی از کسب و کارها و توسعه فناوری اطلاعات در کشور و در جهت حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی از فرصت سازمان توسعه ای استفاده نماید.
مصوبه هیئت دولت به منظوررفع ابهام شورای نگهبان نسبت به اصلاح تبصره ماده (7) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات
به گزارش « پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت »، سازمان فناوری اطلاعات ایران به استناد تصویب نامه شماره 146614/ت49749هـ مورخ 10 /9 /1392 و به استناد تبصره (3) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1389 در فهرست سازمان های توسعه ای قرار گرفته است.

سازمان مزبور، در راستای توسعه خدمات عمومی اجباری از قبیل خدمات پایه مخابراتی، خدمات پایه پستی و خدمات پایه دولت الکترونیک در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون یادشده محدود شده است و اجازه فعالیت در حوزه صنایع نویت با فناوری پیشرفته که در زمره فعالیت های مرتبط با تبصره (4) بند (الف) ماده (3) قانون است را دارا نمی باشد این در حالی است که صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات مطابق با تصمیم نامه شماره 4224 /44008 مورخ 14 /1 /1389 کمیسیون موضوع اصل (138) قانون اساسی، از مصادیق صنایع پیشرفته شناخته شده است.

از آنجایی که مهمترین هدف عمومی از وجود این نوع سازمان ها، تقویت نظام پشتیبانی از کسب و کارها در زمینه های مختلف اقتصادی اعم از یک مرجع برای تأمین منابع تا یک مشاور و متخصص برای حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی است، می­توان گفت محدودیت های ایجادشده با فلسفه وجودی سازمان های توسعه ای که با در نظر گرفتن فضای عمومی حاکم بر اقتصاد کشور می توانند کارکردهای متفاوتی داشته باشند، سازگار نیست.

لذا به منظور نقش آفرینی در حوزه های توسعه ای پیشنهاد گردید، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز همانند سایر سازمان های توسعه ای بدون قید محدودیت جغرافیایی بتواند در فعالیت های موضوع تبصره های (3) و (4) و (7) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، نقش ­آفرینی نماید. این امر موجب خواهد شد تا سازمان فناوری اطلاعات ایران با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی بتواند به عنوان بدنه حاکمیت در قالب یک سازمان دولتی، کارکردهای توسعه ای را در پشتیبانی از کسب و کارها و توسعه فناوری اطلاعات در کشور و در جهت حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی از فرصت سازمان توسعه ای در این راستا استفاده نماید. بدین منظور، متن پیشنهادی اصلاحی مصوبه به هیئت دولت ارسال گردید.

براین اساس هیئت وزیران در جلسه 25 /12 /1395 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب 1377- تصویب کرد:

اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران موضوع تصویب نامه شماره 230246/ت40675هـ مورخ 10 /12 /1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

1- متن زیر جایگزین ماده (1) می شود:

ماده 1- سازمان فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار "سازمان" نامیده می¬شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و به عنوان یک سازمان توسعه ای فعالیت مینماید.

2- متن زیر جایگزین تبصره ماده (7) می شود:

تبصره- سازمان با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1387- مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه¬گذاری در شرکت های دیگر می باشد.

 
 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: