کد خبر: ۳۳۷۳
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
اسناد خزانه اسلامی اسنادی با نام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور می باشد که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت،هیئت وزیران در جلسه 22 /1 /1397 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 28 /12 /1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور را  تصویب کرد.
براساس این آیین نامه واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۵) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی منتشر می‌شود
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: