کد خبر: ۳۳۷۱
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با توجه به اینکه این مناطق از شمول مقررات عمومی دولت مستثنی می باشندو براساس بند (11) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد مورد تأکید قرار گرفته است.خواستارمستثنی شدن واردات خودروهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده شده بود.

براساس تصویب نامه شماره 62924/ت54522هـ مورخ 24 /5 /1396، برای شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت وارداتی دارای مصرف سوخت 5 تا 6 لیتر درصد کیلومتر، 6 تا 7 لیتر درصد کیلومتر، 7 تا 8 لیتر درصد کیلومتر و بیش از 8 لیتر درصد کیلومتر به ترتیب 2، 4 ، 6 ، 8 خودرو اسقاط می‌شود.

مطابق تبصره(4) بند(1) تصویب نامه مزبور، خودروهای وارداتی به مناطق آزاد مشمول شرایط شماره گذاری (تعداد اسقاط خودروی فرسوده) موضوع این بند می شوند.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام داشته است که براساس ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه‏ های توسعه کشور، این مناطق از شمول مقررات عمومی دولت مستثنی می باشند. ضمن اینکه براساس بند (11) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد مورد تأکید قرار گرفته است.

لذا با توجه به موارد فوق و با استناد به ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور را از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی نمود، دبیرخانه شورا پیشنهاد حذف تبصره مذکور به وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارایه داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام نمود،از نظر این وزارتخانه دلیل موجهی برای شمول مقررات ورود خودرو در سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد و باید اعمال آن به زمان ورود خودرو از این مناطق به داخل کشور موکول شود. لذا موضوع حذف یا اصلاح این تبصره را مورد تأیید قرار داد براین اساس هیئت وزیران در جلسه 5/2/1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تبصره (4) بند (1) تصویب نامه شماره 62924/ت54522هـ مورخ 24 /5 /1396 اصلاح نمود.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: