کد خبر: ۳۳۶۸
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص "معافیت­ واحدهای صنعتی و تولید مستقر در شهرک­ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری استان البرز و 120 کیلومتری استان تهران از قانون مالیات­های مستقیم –مصوب 1394-" در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) در شورای عالی مالیاتی امکان حل و فصل موضوع را در چارچوب مقررات آن شورا مورد بررسی قرار دهد.
ارجاع پیشنهاد وزارت صنعت با موضوع معافیت­ مالیاتی واحدهای صنعتی و تولیدی به شورای عالی مالیاتی
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت» وزارت صنعت، معدن و تجارت در آذر ماه 1396 به دولت پیشنهاد داد، واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری استان البرز و 120 کیلومتری استان تهران از جمله واحدهای مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد، از شمول قانون مالیات های مستقیم خارج و از پرداخت مالیات معاف شوند.

گفتنی است، براساس آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای صنعتی خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران از شمول معافیت مالیاتی خارج گردیده و فقط استان های قم و سمنان مستثنی شده اند و می توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند.

این در حالی است که استان البرز و شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر در آن از موضوع فوق خارج و به جهت تشکیل استان البرز، مشمول پرداخت مالیات شده اند.

پس از بررسی های صورت گرفته در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) در شورای عالی مالیاتی امکان حل و فصل موضوع را در چارچوب مقررات آن شورا مورد بررسی قرار دهد.

 خبر این پیشنهاد در صفحه پیشنهادات قابل مشاهده است.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: