کد خبر: ۳۳۶۲
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
براساس بند (ز) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه کشور به منظور کاهش سالانه 8 /0 درصد در نرخ بیکاری جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون ایران مکلف به تدوین"سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته" شده اند. لذا در همین راستا سند مذکور جهت بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف می داند که "سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته" را به تصویب هیأت وزیران برساند. براساس بند (ز) ماده (4) قانون فوق "دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت زایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (0/8%) سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه باشد."

در همین راستا "سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته" با همکاری نهادهای فوق و مشارکت همه دستگاه های ذیربط از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و فعالان بخش های تعاونی و خصوصی و پس از 14 هزار نفر ساعت کار کارشناسی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی، 76 جلسه تخصصی، 12 جلسه تصمیم گیری و 1500 نفر روز کار مطالعاتی تدوین شد.

سند مذکور به گونه ای تنظیم شده است که اولاً دارای پویایی است و در طی اجرا توسعه می یابد، ثانیاً سازوکار ارزیابی و پایش برای آن پیش بینی شده است و ثالثاً یک مجموعه ملی با حضور معاونان وزرا و دستگاه ها، مدیران و کارشناسان بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی شکل داده شده است که در ادامه هم در بهسازی و هم در اجرای آن به صورت هماهنگ اقدام خواهند کرد.

لذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی امر اشتغال زایی در جامعه "سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته" را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: