کد خبر: ۳۳۵۰
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
جلسه تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک جهت رسیدگی به آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (بیمه کلیه مشترکان برق و گاز) در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)مصوب سال 1393- به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

براساسبند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشوردر اجرای ماده فوق به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده شده است ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکان گاز، مبلغ دوهزار (2000) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکان برق، مبلغ یک هزار (1000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های (160185) و (160186) جدول شماره (5) این قانون، نزد خزانه داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر، معادل پنجاه درصد (%50) خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند، متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت های بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در همین راستا جلسه تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک جهت رسیدگی به آیین نامه مربوط که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه شده است به ریاست آقای امیری معاون دبیر کمیسیون مربوطه در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

در این جلسه که به مانند سایر جلسات تخصصی با سخنان و شرح مختصری از موضوع مورد بررسی از سوی معاون دبیر کمیسیون آغاز شد، با صحبت های سحر شقاقی کارشناس انرژی سازمان برنامه و بودجه ادامه یافت. شقاقی با تأکید بر ضرورت تدوین آیین نامه مورد اشاره گفت: سالانه شاهد روی دادن حوادث بیشماری در واحدهای مسکونی و تجاری می باشیم که در این میان بسیاری از مشترکان به دلیل بیمه نبودن واحدهای خود، متحمل مشکلات عدیده و هزینه های هنگفتی می شوند که این امر ضرورت بیمه نمودن آن ها از سوی وزارتخانه های مربوطه را بیش از پیش نمایان می سازد.

وی ادامه داد: همچنین از آنجایی که شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق برگزاری مناقصات مختلف نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای اقدام می ورزند سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت های بیمه گر و پرداخت خسارت مورد اشاره دربند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشوربرای عقد قرارداد با شرکت های مذکور به طور صریح مشخص نیست لذا ضروری است تا با تدوین آیین نامه ای، نسبت به شفاف سازی این امر اقدام نمود.

در ادامه مجید گودرزی کارشناس ارشد شرکت توانیر با بیان اینکه در بازه زمانی سال های 1391 تا 1396 تنها موفق به عقد قرارداد با 3 شرکت بیمه ای گشته ایم، گفت: با حضور در مناقصات مختلف با شرکت های بیمه گری مواجه شدیم که اصلاً امکان ارایه خدمات بیمه ای مورد اشاره در ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را نداشتند لذا علی رغم تلاش های صورت گرفته، موفق به عقد قرارداد با چند مجموعه انگشت شمار گشتیم ضمن اینکه تنها شرکت دولتی کشور از همکاری در این امر امتناع می ورزد.

همچنین علی پاشا محمد نوری مشاور معاونت نوسازی سازمان اداری و استخدامی کل کشور با تأکید بر تعریف صریح و شفاف "تعهدات شرکت های بیمه گر" مورد اشاره در آیین نامه پیشنهادی گفت: با بررسی مسایل و مشکلاتی که وزارتخانه های نفت و نیرو در راستای اجرایی سازی بیمه مشترکان با آن رو به رو بوده اند و تعریف راهکارهای اجرایی می بایست نسبت به تسهیل این امر اقدام کرد.

در نهایت ضمن بررسی کلیات پیشنهاد مورد بررسی، متن آیین نامه مورد اشاره از نظر پیش بینی دقیق شرایط و مصادیق مندرج در بند مورد بررسی، فاقد مؤلفه های لازم تشخیص داده شد. لذا مقرر شد موضوع در کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و بیمه مرکزی مجدداً بررسی شود و در نوبت بررسی مجدد در کمیسیون مربوطه قرار گیرد.

لازم به ذکر است جلسه تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به ریاست آقای امیری معاون دبیر کمیسیون مربوطه و باحضور نمایندگان وزارتخانه های نیرو، نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کل کشور و بیمه مرکزی سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 در محل دفتر هیأت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: