کد خبر: ۳۳۴۸
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
براساس بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال مندرج در اصول (۸۳) و (۴۴) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به آنها اقدام نمایند. در همین راستا متن پیشنهادی آیین نامه مربوطه، جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه شده است.
 آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، براساس بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به ‌استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های‌ کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند از محل اعتبار ردیف ۳۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

لذا در همین راستا سازمان برنامه و بودجه، متن پیشنهادی آیین نامه یادشده را جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: