کد خبر: ۳۳۴۷
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
براساس بند مذکور، دولت با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی، مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز با قیمت نیروگاه های حرارتی به منظور جبران ارزش حرارتی می‌باشد. در این راستا سازمان برنامه و بودجه، متن پیشنهادی آیین نامه مربوطه را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه نموده است.
 آیین نامه اجرایی ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی درایجاد تأسیسات تبدیل پسماندعادی به انرژی موضوع بند (س) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، براساس بند (س) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور «دولت با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله‌سوزی، گازی سازی و آتش‌کافت (پیرولیز) مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز با قیمت نیروگاه های حرارتی در سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در این تأسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور می‌باشد. برق تولیدی این نیروگاه ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»

لذا در این راستا سازمان برنامه و بودجه، متن پیشنهادی آیین نامه یادشده را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: