کد خبر: ۳۳۴۴
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
سازمان برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی را برای بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397کل کشور در خصوص اختصاص هزینه امور پژوهشی شرکتهای سودده، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به هیئت دولت اراده کرد.

آیین نامه اجرایی اختصاص هزینه امور پژوهشی شرکتهای سودده، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397کل کشور، «شرکت های سودده، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شوند. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به‌صورت امانی هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) 60 ‌درصد خواهد بود.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا 10 درصد از مبلغ 40 درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید».

گفتنی است، به موجب بند مذکور، هیئت وزیران مکلف به وضع آیین نامه است و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای حکم مذکور به تدوین آیین نامه متن پیشنهادی آیین نامه را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: