کد خبر: ۳۳۳۳
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
برنامه دوباره مردم به عنوان یک ضرورت در بهسازی حکمرانی و سازوکارهای تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی، طراحی شده است و تلاش دارد تا با جلب مشارکت عمومی در فرآیند سیاست گذاری و افزایش توجه به مطالبات عمومی از تبدیل اعتراضات مدنی به ناآرامی های همراه با آشوب جلوگیری نماید و به صورت همزمان، هرگونه دیدگاه متنوع را تبدیل به منبعی در تصمیم سازی نماید. لذا برنامه پیشنهادی فوق جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه شده است.
برنامه دوباره مردم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، برنامه دوباره مردم به عنوان یک ضرورت در بهسازی حکمرانی و سازوکارهای تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی، طراحی شده است. این برنامه تلاش دارد تا بر پایه جلب مشارکت عمومی در فرآیند سیاست گذاری از یک سو و افزایش توجه به مطالبات عمومی از سوی دیگر بتواند از تبدیل اعتراضات مدنی به ناآرامی های همراه با آشوب جلوگیری نماید و به صورت همزمان هرگونه دیدگاه متنوع را تبدیل به منبعی در تصمیم سازی نماید. برنامه دوباره مردم، یک برنامه در پاسخ به تحولات و رویدادهای ذیل است:

 

· تحولات ناشی از افزایش دموکراسی خواهی در میان مردم خصوصاً نسل جدید

· تبدیل نارضایتی های موجود در جامعه به اعتراضات خیابانی

· استفاده از مشارکت عمومی مردمی و پاسخ به تمایل عمومی به مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری

· استفاده از تنوع دیدگاه های خبرگانی در خصوص موضوعات و تصمیم گیری های کلیدی

· ارتقاء سازوکارهای تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی

لازم به ذکر است اجرای صحیح این برنامه، نیازمند هماهنگی کامل میان نهادهای دولتی مختلف برای رسیدن به نتایج مطلوب است. لذا با عنایت به موارد فوق، مرکز بررسی های استراتژیک رییس جمهور، برنامه پیشنهادی فوق را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: