کد خبر: ۳۲۹۴
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
بدون تردید ساماندهی فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز در شهرها و نظارت مستمر بر آن ها یکی از عوامل مهم اعمال مدیریت شهری می باشد. برای تحقق این عامل، وجود طرح های جامع و تفصیلی شهری و مقررات شهرسازی که براساس نیازها، ضرورت های واقعی و مهم شهری و اصول شهرسازی تهیه شده باشد و همچنین وضع مقررات نظارتی برای رعایت طرح ها و مقررات موصوف، امری انکار ناپذیر است. لذا در همین راستا "لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی" جهت بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.
پیشنهاد ارایه لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، بدون تردید ساماندهی فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز در شهرها و نظارت مستمر بر آن ها یکی از عوامل مهم و اصلی اعمال مدیریت شهری می باشد. برای تحقق این عامل درحد مطلوب، وجود طرح های جامع و تفصیلی شهری و مقررات شهرسازی که با درنظر گرفتن نیازها و ضرورت های واقعی و مهم شهری و براساس اصول شهرسازی تهیه شده باشد و همچنین وضع مقررات نظارتی برای رعایت طرح ها و مقررات موصوف، امری انکار ناپذیر است. سوابق نشان می دهد که در کشور ما به هنگام تهیه چنین طرح هایی و همچنین در زمانی که اعمال تغییر در آن ضروری بوده، به نحو مناسبی عمل نشده و عمدتاً به جای هدایت فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز مبتنی بر اصول شهرسازی نوین و البته با رعایت فرهنگی مذهبی، ملی و بومی، مسئولان ذیربط، دنباله رو وضع موجود بوده اند به عبارتی به جای اقدامات تأثیر آفرین، فعالیت های انفعالی و تأثیر پذیر بوده است.

در چنین وضعیتی نمی توان انتظار داشت مقررات نظارتی که برای پاسداری از طرح های موصوف و اصول شهرسازی وضع می شود متأثر از تناقض مذکور نباشد. قدمت ماده 100 و تبصره های آن شاید تا چند سال پس از آخرین تغییرات و اصلاحات، جوابگوی نیازهای زندگی شهری بوده، وجود ابهامات متعدد در آن، سکوت در ارتباط با برخی موضوعات و همچنین عدم یکپارچگی بین اجزاء مختلف آن، ناشی از تصویب در مقاطع متعدد زمانی و همچنین تفاوت دیدگاه ها و رویکردهای قانون گذار در مقاطع زمانی مذکور بوده، علل اصلی ضرورت اعمال تغییرات و اصلاحات در این مقررات می باشد. البته اصلاح این مقررات به تنهایی کافی نیست و باید بدواً یا تؤاماً اقدامات لازم برای ساماندهی طرح های جامع و تفصیلی شهری و مقررات و ضوابط فنی وشهرسازی به عمل آید.

لذا با عنایت به مراتب فوق، شهرداری تهران "لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی" را جهت سیر مراحل قانونی تصویب به هیأت دولت ارایه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: