کد خبر: ۳۲۲۹
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه

موضوع مورد بررسی :

 - اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب 1390. 

ماده (3) متن مصوب کمیته فرعی با اصلاحاتی به شرح پیوست تصویب شد.

ماده 3- در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مورخ 10 /2 /1380 و به منظور هماهنگی بین قوای سه گانه ، ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری که از این پس در این قانون به اختصار « ستاد » نامیده می شود ، از اعضای زیر تشکیل می شود :

الف - معاون اول رییس جمهور ( رییس ستاد )

ب - سه نفر از مدیران ارشد هر یک از قوای سه گانه به انتخاب رؤسای قوا

پ - وزیر اطلاعات

ت - رییس سازمان بازرسی کل کشور

ث - رییس دیوان محاسبات کشور

تبصره 1- دبیرخانه ستاد زیر نظر معاون اول رییس جمهور تشکیل و دبیر آن توسط وی از میان اعضای ستاد انتخاب می شود. آیین نامه داخلی ستاد به تصویب ستاد می رسد .

تبصره 2- ستاد می تواند در چارچوب وظایف قانونی نسبت به ایجاد کارگروه های تخصصی ذیل دبیرخانه ستاد اقدام نماید. وظایف ، اعضاء و نحوه اداره کارگروه های زیر مجموعه به تصویب ستاد خواهد رسید .

تبصره 3- به منظور کسب اطلاع و استفاده از نظرات نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط ، بخش خصوصی و جامعه مدنی و دانشگاهی ، دبیر ستاد می تواند حسب موضوع از اشخاص مربوط در جلسات ستاد و کارگروه های زیر مجموعه ستاد دعوت به عمل آورد .

   
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: