کد خبر: ۳۲۱۳
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش نویس قانون رهن بانکی موضوع «نقد و بررسی شرطیت قبض در عقد رهن از منظر حقوقی و فقهی با تاکید بر مقتضیات عقد رهن بانکی» را برای طرح در هیئت وزیران آماده کرده است.

ارائه پیش نویس لایحه رهن بانکی توسط برای طرح در هیئت وزیرانبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نیازهای اقتصادی کشور در ارتباط با رشد سرمایه‏ گذاری و تولید، پیش نویس قانون رهن بانکی موضوع «نقد و بررسی شرطیت قبض در عقد رهن از منظر حقوقی و فقهی با تاکید بر مقتضیات عقد رهن بانکی» را تدوین نموده است.

مشارکت بانکها در رشد اقتصادی کشور حسب مورد مستلزم امکان ترهین عواید و منافع آتی طرح ‏های تولیدی و تجاری بوده و از سوی دیگر اصول حاکم بر روابط تجاری بین‏المللی امکان وثیقه‏ گذاری اسناد تجاری را ایجاب می‏‌نماید.

همچنین اقتضائات فنی ناظر بر بانکداری حرفه‌‏ای، مستلزم اعطای اختیار به بانک ها دایر بر انتخاب بهترین و مناسب‏ترین رهینه از بین اعیان، منافع و دیون قابل رهن از اموال مشتریان خود می‏‌باشد.

این در حالی است که مطابق قانون مدنی قبض شرط صحت وقوع عقد رهن است. بر همین مبنا تنها رهن عین معین و کلی در معین به جهت امکان قبض آنها معتبر بوده و رهن مال کلی، منفعت و دین به جهت عدم امکان قبض آنها معتبر و صحیح نمی‏‌باشد.

در همین راستا بنابر تحقیق صورت گرفته از ناحیه معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع "نقد و بررسی شرطیت قبض در عقد رهن از منظر حقوقی و فقهی با تاکید بر مقتضیات عقد رهن بانکی"؛ تصویب قانونی خاص راجع به رهن بانکی و صرف‏نظر نمودن از الزامات عمومی مقرر در قانون مدنی در ارتباط با شرایط صحت عقد رهن و عطف توجه به نظر گروهی از فقهای عظام از جمله شهید ثانی که قائل به عدم شرطیت قبض در صحت وقوع عقد رهن و صحت رهن دین و منفعت هستند، ناگزیر خواهد بود.

گفتنی است، پذیرش این نظریه، به عنوان یک تحول در نظام حقوقی، ضمن افزایش کیفی و کمی وثایق مأخوذه، نقش موثری در کاهش مطالبات معوق نظام بانکی خواهد داشت؛ لذا با عنایت به استحکام مبانی تئوریک فقهی و حقوقی این نظریه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش نویس لایحه رهن بانکی با در نظر گرفتن مبانی علمی یادشده را جهت طی مراحل تصویب ارایه نموده است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: