کد خبر: ۳۲۱۰
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
با توجه به اینکه جامعه ما درحال گذر از یک جامعه سنتی به سوی پیشرفت می باشد و این تحولات به سرعت درحال شکل گیری است لذا تأثیر این تحولات به فرد، خانواده و جامعه بسیار ملموس است که این امر باعث شده برای کاهش آسیب های اجتماعی وارده، تمهیداتی اندیشیده شود و فوریت های اجتماعی یکی از این راهکارها می باشد. در همین راستا فراهم نمودن آمبولانس فوریت های اجتماعی مناسب فعالیت اورژانس اجتماعی یکی از ضروریات تحقق این امر به شمار می رود.
مجوز خرید آمبولانس اورژانس اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور

با توجه به اینکه جامعه ما درحال گذر از یک جامعه سنتی به سوی پیشرفت و در مسیر توسعه می باشد و این تحولات به سرعت درحال شکل گیری است لذا تأثیر این تحولات به فرد، خانواده و جامعه بسیار ملموس و محسوس می باشد که این امر باعث شده برای کاهش آسیب های اجتماعی وارده، تمهیداتی اندیشیده شود و فوریت های اجتماعی یکی از این راهکارها می باشد که از طریق توانمند نمودن افراد، خانواده ها و جامعه، آنها را به سطحی آگاهی می رساند تا مشکلات و معضلات به وجود آمده را حل نمایند.

درواقع مراکز تخصصی فوریت های اجتماعی با کمک کارشناسان خبره خود و از طریق ارائه خدمات تخصصی روان شناسی، مددکاری و حقوقی می توانند کمک بزرگی برای پیشگیری از آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی نمایند و افراد در معرض آسیب و آسیب دیده را نجات دهند.

به استناد جزء (3) بند (ب) ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است مراکز فوریت های اجتماعی را مطابق قوانین در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه توسعه دهد و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب های اجتماعی نیز این مراکز را توسعه دهد.

لذا بدین منظور سازمان بهزیستی کشور برای تکمیل پوشش خدمات اورژانس اجتماعی و با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در نظر دارد خودروهای "ون" "خارجی بنزین سوز" (آمبولانس فوریت های اجتماعی) مناسب فعالیت اورژانس اجتماعی خریداری کند. در همین راستا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درخواست صدور مجوز خریداری 160 دستگاه خودروی ون خارجی بنزین سوز (آمبولانس اورژانس اجتماعی) را از هیئت دولت نموده است.

جوابیه دفتر هیأت دولت به پیشنهاد فوق به شرح ذیل می باشد

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: