کد خبر: ۳۲۰۳
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی توزیع یارانه های بخش مسکن با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر را تصویب کرد
توزیع یارانه های بخش مسکن با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی توزیع یارانه های بخش مسکن با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر موضوع ردیف شماره 8-520000 قانون بودجه سال 1396.
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: