کد خبر: ۳۲۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری صدور مجوز فروش ساختمان ‏های اداری سازمان تعزیرات حکومتی واقع در استان ‏های زنجان ، کرمانشاه ، قزوین و خراسان جنوبی را تصویب کرد.
صدور مجوز فروش ساختمان ‏های اداری سازمان تعزیرات حکومتی واقع در استان ‏های زنجان ، کرمانشاه ، قزوین و خراسان جنوبی

وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) مجاز است نسبت به فروش پلاک ثبتی (78) فرعی از (5227) اصلی، واقع در بخش (1) ناحیه (2) زنجان، استان زنجان، به مساحت (727) مترمربع اعیانی و (3 /377) مترمربع عرصه و اعیانی پلاک ثبتی (2481) فرعی از (12) و (56) اصلی، واقع در بخش (1) کرمانشاه، به مساحت (550) متر مربع با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‏داری کل کشور واریز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب 1393- در شهرهای یادشده هزینه نماید.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: