کد خبر: ۳۱۹۵
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." علیرغم وجود قوانین متعدد در این زمینه به دلیل اشکالاتی مانند غیردائمی بودن، پراکندگی و عدم پوشش تمامی حوزه های مرتبط، تدوین و تصویب قانون دائمی، جامع و خاص ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه که سبب ایجاد یک نظام قانونمند مدیریت می گردد، امری ضروری به نظر می رسد.

طرح ارزیابی زیست محیطی ایرانبر اساس اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." بند (4) سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) بر "پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت" تأکید دارد.

با توجه به اینکه هدف نهایی از حفاظت محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار در قالب برنامه های اقتصادی هماهنگ با اصول مربوط و ممانعت از تخریب منابع طبیعی غیرقابل تجدید می باشد لذا برای حل مشکلات باید دیدگاه های کلان و زیربنایی توسعه، مطابق با قانونمندی های موجود طراحی شده و هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی های توسعه در چهارچوب حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و بهره وری از این منابع صورت بگیرد. علیرغم وجود قوانین متعدد در این زمینه به دلیل اشکالاتی مانند غیردائمی بودن، پراکندگی و عدم پوشش تمامی حوزه های مرتبط، تدوین و تصویب قانون دائمی، جامع و خاصارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه در کشور که سبب ایجاد یک نظام قانونمند مدیریت می گردد، امری ضروری به نظر می رسد.

لذا با عنایت به موارد فوق، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت امور مجلس نهاد ریاست جمهوری "طرح ارزیابی زیست محیطی ایران" را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت ارائه نموده اند.

جوابیه دفتر هیئت دولت:

پیشنهاد فوق در جلسه 1397/05/07 هیئت وزیران مطرح و مقرر شد:

سازمان های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست،‌ موضوع را در چهارچوب اختیارات هیئت وزیران بررسی و در صورت ضرورت، متن پیشنهادی لازم را برای طرح در هیئت وزیران ارایه کنند.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: