کد خبر: ۳۱۷۴
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
بر اساس تبصره 2 (اصلاحی) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها - مصوب 10/08/1385- "مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری، موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود." از طرفی بر اساس ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون مذکور، وزارت فوق الذکر موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تهیه و پس از تصویب جهت اجرا به سازمان های زیر مجموعه خود ابلاغ نماید.

تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها  موضوع ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هابر اساس تبصره 2 (اصلاحی) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها - مصوب 10/08/1385- "مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری، موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود." از طرفی بر اساس ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون مذکور (تصویب نامه شماره 59879/ت 37110 ه مورخ 19/04/1386 هیئت وزیران) وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمان های زیر مجموعه خود ابلاغ نماید. لذا با توجه به تغییرات محیطی، اقلیمی و گذشت قریب ده سال، ضرورت اصلاح دستورالعمل مذکور احساس می شود. لیکن از آنجاییکه فرآیند ماده (6) فوق الذکر، موجب طولانی شدن روند اصلاح ضوابط تشخیص اراضی و باغی خواهد شد و از طرفی مغایر با تبصره (2) اصلاحی ماده (1) قانون می باشد وزارت جهاد کشاورزی متن اصلاحی ماده مذکور را به منظور تطبیق با قانون و تسریع در روند اصلاح ضوابط تشخیص و طرح در جلسه هیئت دولت ارایه نموده است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: