کد خبر: ۳۱۵۷
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
پیرو قراردادهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با موسسه فرهنگی و هنری ایمافیلم و بروز اختلاف میان این دو در پرداخت مبلغ قرارداد، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار طرح موضوع در هیئت وزیران شده تا با ارجاع اختلاف به داوری موافقت نماید.

ارجاع اختلاف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و موسسه فرهنگی و هنری ایمافیلم به داوریبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1387 به منظور «تهیه و تدوین تیزرهای تبلیغاتی افتتاح طرح‏های صنعتی و برنامه ‏های کوتاه مدت تلویزیونی در خصوص طرح آمایش صنعتی و معدنی» قراردادی با موسسه فرهنگی و هنری ایمافیلم منعقد می‏کند که مطابق مفاد آنها مبلغ قراردادها باید پس از تأیید کمی و کیفی محصولات و برنامه‏های تهیه شده توسط موسسه مذکور، از سوی ایدرو پرداخت شود.

با وجود ادعای موسسه ایمافیلم مبنی بر تحویل موضوع قرارداد به وزارت یادشده و لزوم پرداخت باقیمانده مبلغ قرارداد توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مزبور ضمن خودداری از پرداخت مبلغ قرارداد تاکید دارد که وجه مزبور می بایست پس از تأیید کمی و کیفی موضوع قرارداد در آن سازمان پرداخت شود.

از اینرو، اختلاف بین آنها با توجه به مفاد قرارداد و شرط داوری مندرج در آن می‏بایست از طریق ارجاع موضوع به داوری حل و فصل گردد، اما از آنجا که به موجب اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنها به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست نموده تا هیئت وزیران با اجازه ارجاع اختلاف به داوری موافقت نماید.

گفتنی است، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یک سازمان دولتی و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به موجب اصل 139 قانون اساسی، موضوع این اختلاف پس از تصویب هیئت وزیران می تواند به داوری ارجاع شود.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: