کد خبر: ۳۱۵۵
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری بر مبنای درخواست وزارت کشور و کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت درخصوص انجام مطالعه ای پیرامون موضوع واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری از سوی دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر استانی، اقدام به سفارش انجام مطالعه ای با عنوان "شناسایی وظایف و اختیارات قابل تفویض به استان ها" برمبنای مصاحبه با 200 نفر از مدیران برجسته ملی و استانی و تعدادی از اساتید دانشگاه نموده است.
شناسایی  وظایف و اختیارات قابل تفویض به استان ها

مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در راستای تصویب ­نامه شماره 75601/ت51052هـ مورخ 11 /6 /1394 هیئت وزیران درخصوص واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری از سوی دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر استانی و همچنین بر مبنای درخواست وزارت کشور و کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت جهت انجام مطالعات پیرامون موضوع مذکور، اقدام به سفارش انجام مطالعه ای با عنوان "شناسایی وظایف و اختیارات قابل تفویض به استان ها" کرده است.

مطالعه مزبور که بر مبنای مصاحبه با 200 نفر از مدیران برجسته ملی و استانی و تعدادی از اساتید دانشگاه انجام شده؛ وظایف و اختیارات قابل تفویض را به تفکیک دستگاه های مورد بررسی در هشت استان احصا کرده است. شایان ذکر است این نتایج منعکس کننده نظرات نخبگان بوده و اجرای اثربخش آنها مستلزم بررسی تخصصی دستگاه های ذی ربط خواهد بود.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: