کد خبر: ۳۱۵۰
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه

موضوع مورد بررسی

 

- آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه ، آپوستیل (Apostille). 
 

بند (د) ماده (1) مصوب قبل به شرح زیر اصلاح شد:

د - برگ تأییدیه: برگ منقوش به نشان رسمی (آرم) کشور عضو کنوانسیون که به مهر و امضای مرجع صلاحیتدار آن کشور رسیده و به اسناد مشمول این آیین‏نامه الصاق خواهد شد و مؤید صحت صدور و اصالت آن سند می ‏باشد.

· بند (و) ماده (1) به شرح زیر اصلاح شد:

و - اسناد: اسناد موضوع ماده (1) کنوانسیون و به ویژه اسناد رسمی موضوع ماده (1287) قانون مدنی

· تعریف «اسناد» بعد از تعریف «قانون» و تعریف «برگ تأییدیه» بعد از تعریف «دستگاه های ذی‏ربط» قرار گیرد.

· در ماده (6) مصوب بعد از عبارت «برگ تأییدیه»، عبارت «با تارنمای مرجع صدور آن» افزوده شد.

· مقرر شد ماده (3) مصوب در ذیل بخش مربوط به تأیید اسناد داخلی قرار گیرد تا با تبصره (1) ماده (6) مصوب تداخل پیدا نکند. در عین حال حکم ماده (4) ذیل مقررات عمومی قرار گیرد تا شامل هر دو حکم مذکور شود.

· در تبصره (1) ماده (6) عبارت ترتیب اثر داده نخواهند شد صحیح است.

· مواد (9) تا (12) متن پیشنهادی با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد:

ماده 9- متصدیان اعلام اصالت سند در دستگاه ‏های ذی‏ربط موظفند ضمن احراز اصالت اسناد نسبت به امضاء و مهر اسناد اقدام و مشخصات آنها را ثبت و ضبط نمایند.

ماده 10- سمت افراد معرفی شده برای اعلام اصالت اسناد در دستگاه‏ های ذی ‏ربط، از طریق تارنمای وزارت امور خارجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

فصل چهارم - صدور برگ تاییدیه

ماده 11- وزارت امورخارجه پس از بررسی و اطمینان از اصالت سند صادره و سایر شرایط مندرج در آیین ‏نامه، ظرف حداکثر (24) ساعت کاری نسبت به صدور برگ تأییدیه بر اساس ماده (3) کنوانسیون و این آیین‏نامه اقدام می‏ نماید. چنانچه بررسی و راستی‏آزمایی نیازمند زمان بیشتری باشد و یا در صورت بروز هرگونه مشکل در این فرآیند، مراتب باید در اسرع وقت به متقاضی اعلام شود.

ماده ... - شکل برگ تأییدیه مطابق نمونه پیوست ماده (4) کنوانسیون بوده و به زبان فارسی و یکی از زبان‏ های انگلیسی، فرانسوی یا عربی خواهد بود.

تبصره 1- موارد زیر را می‏توان در خارج از کادر برگ تأییدیه درج نمود:

الف - برگ تأییدیه صرفاً صحت امضا، مهر و سمت شخص امضاء ‏کننده سند را بدون توجه به مندرجات متن گواهی می‏ نماید. مقرر شد در جای مناسب ذکر شود که «در صورت اقتضاء اصالت مهر سند»

ب - نشانی تارنمای مربوط

پ - این برگ تأییدیه متضمن هیچگونه اثر حقوقی در جمهوری اسلامی ایران نمی ‏باشد.

ت - مراعی ماند تا از حیث مغایرت قانونی و ضرورت وجودی مجدداً بررسی شود. وزارت امورخارجه به عنوان مرجع صدور برگ تأییدیه در جمهوری اسلامی ایران مطابقت تصویر اسناد ضمیمه را با اصول آن گواهی می‏ نماید.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن