کد خبر: ۳۱۵
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
شماره مصوبه : ۵۳۰۴۲/۳۱۸۱۵
اصلاح ماده (17) اساسنامه  شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي  حمل و نقل كشور

طبق ماده (17) اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مقرر شده بود اعضای هیئت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی (به صورت موظف و غیرموظف) در سایر شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه آنها را ندارند.

با توجه اطلاق حکم فوق، اعضای هیئت مدیره شرکت فوق، اعم از موظف و غیر موظف، از پذیرش هر گونه سمتی در سایرشركت­هاي مادر تخصصي و شركت­هاي زيرمجموعه آنها منع شده اند.

- مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور با اصلاح این ماده و منحصر کردن ممنوعیت مذکور فقط به اعضای موظف، موافقت نموده است تا زمینه حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره سایر شرکت ها فراهم شود.

- اکنون وزارت راه و شهرسازی در اجرای بند (2) ماده (13) اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، تصمیم مجمع مزبورجهت اصلاح آن ماده را جهت سیر مراحل قانونی مربوط به هیئت دولت ارایه کرده است.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 15 /2 /1395 مقرر کرد ماده یادشده به ترتیب زیر اصلاح شود:

ماده 17- اعضای موظف هیئت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی (به صورت موظف و غیرموظف) در سایر شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه آنها را ندارند.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون