کد خبر: ۳۱۳۸
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد را تصویب کرد
مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد

وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق­ های بین المللی) و وزارت امورخارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش‏امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات­ های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد، در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه­های شماره 191372 مورخ 2 /10 /1391 و شماره 34865 مورخ 20 /3 /1394 معاونت حقوقی رییس ‏جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: