کد خبر: ۳۱۰۶
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
بر اساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا، کلیه دستگاه های اجرائی موظف هستنند به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها، توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی ایشان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح های خود براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

آیین نامه اجرایی تبصره (2)  ماده (101) قانون برنامه ششم توسعهبراساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاه های اجرائی موظف هستند به ‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی ج.ا.ا، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به ‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرائی برای ارتقای شاخص های مذکور آیین نامه اجرایی آن به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

از این رو معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا را تهیه و تنظیم نموده و جهت بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال کرده است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: