کد خبر: ۳۰۹۴
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران در جلسه 18 /11 /1396 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم را تصویب کرد.
تصویب تصمیم شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم

 
هیئت وزیران در جلسه 18 /11 /1396 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به 30 /12 /1395  را تصویب کرد .
بر اساس این تصویب نامه مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به 29 /12 /1396 انتخاب و حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان یادشده تعیین میشود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.  
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: