کد خبر: ۳۰۹۰
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم جلسه مورخ 96/10/11 شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو منتهی به اسفند ماه 1395 را تصویب کرد
تصمیم جلسه مورخ 96/10/11 شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو منتهی به اسفند ماه 1395

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به 29 /12 /1396 انتخاب و حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین میشود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می ­باشد.

 
 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: