کد خبر: ۳۰۷۶
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> پیشنهاد
بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور، دستگاه های اجرایی به منظور تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود، مجاز به فروش اموال و دارایی های غیرمنقول سازمان مربوط هستند. در این راستا سازمان انتقال خون پیشنهادی را جهت تصویب هیات دولت ارایه نموده است.
صدور مجوز فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد اداره کل انتقال خون استان تهران جهت تامین اعتبار بازنشستگی تعدادی از کارکنان اداره مذکور

بر اساس بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، دستگاه های اجرایی کشور مجاز هستند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی، پس از واریز به حساب درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش خدمت به افرادی که بر اساس قانون بازخرید یا بازنشسته می شوند از محل اعتبار ردیف 171-530000 جدول شماره (9) این قانون، مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های "برنامه وبودجه کشور" و "اداری و استخدامی کشور" تهیه می گردد و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اقدام نمایند.

لذا با عنایت به درخواست بازنشستگی تعدادی از کارکنان اداره کل انتقال خون استان تهران و عدم تخصیص اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه استان برای پرداخت پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی آنان، وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست نموده تا مجوز لازم جهت فروش برخی اموال مازاد اداره کل مذکور صادر شود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن