کد خبر: ۳۰۷۳
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
طبق مفاد مواد 10 تا 14 قانون شکار و صید ـ مصوب سال 1346 و اصلاحیه آن ـ متخلفین از قانون مذکور و کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه موجبات نابودی حیات وحش و هم چنین تخریب و تجاوز به اکوسیستم های باارزش و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم می نمایند، به مجازات های مصرح در مواد مذکور می رسند.
پیشنهاد افزایش مجازات های نقدی جرایم موضوع مواد 10 تا 14 قانون صید و شکار (مصوب 1346 و اصلاحات آن مصوب 1375)

وزرات دادگستری بنابه درخواست سازمان حفاظت محیط زیست خواستار افزایش مجازات های نقدی جرایم موضوع مواد 10 تا 14 قانون صید و شکار (مصوب 1346 و اصلاحات آن ـ مصوب 1375) شده است.

طبق مفاد مواد 10 تا 14 قانون شکار و صید ـ مصوب سال 1346 و اصلاحیه آن ـ متخلفین از قانون مذکور و کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه موجبات نابودی حیات وحش و هم چنین تخریب و تجاوز به اکوسیستم های باارزش و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم می نمایند، به مجازات های مصرح در مواد مذکور می رسند.

از آنجا که اکثر مجازات های نقدی که آخرین بار در سال 1375 (21 سال پیش) تعیین شده در مقابل اعمال ارتکابی بسیار ناچیز و نقش بازدارنده خود را از دست داده است؛ لذا مبالغ پیشنهادی مجازات های نقدی جرائم مذکور در مفاد مواد 10 تا 14 قانون شکار و صید به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامی از طریق وزارت دادگستری جهت طرح وتصویب هیات وزیران ارسال شده است.

اضافه می نماید که با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1392 «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد.»

جدول جرایم پیشنهادی وزارت دادگستری به شرح زیر است:

ماده

قانونی

مجازات های نقدی قانون صید و شکار مصوب سال 1346

پیشنهاد مجازات های نقدی جدید سال 1396

10

100 هزار تا یک میلیون ریال

سه میلیون ریال تا 15 میلیون ریال

11

یک میلیون و 500 هزار ریال تا سه میلیون ریال

22 میلیون و 500 هزار تا 45 میلیون ریال

12

یک میلیون 500 هزار تا 18 میلیون ریال

30 میلیون تا 55 میلیون ریال

13

یک میلیون و 800 هزار تا 20 میلیون ریال

60 میلیون تا 85 میلیون ریال

14

---

60 میلیون تا 120 میلیون ریال

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: